Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opłaty w okresie od 13.01.2023 do NADAL - wysokość opłat za czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza

Zarządzenie nr 2/01/2023
ZARZĄDU SPÓŁKI EKOHEL SP. Z O.O.

z dnia 11.01.2023 r.

w sprawie:     ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

Na podstawie art. 201 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280, 2436) oraz §20 aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019 z dnia 22.11.2019 r.,

Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania „Cennik opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

§2

Traci moc Uchwała nr 03/12/2021 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Pionu Usług Komunalnych.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 13.01.2023 r.

Prezes zarządu

EKOHEL sp. z o.o.

Marek Dykta

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/01/2023
Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.

Cennik opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu 

.   

Lp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY
ZWIĄZANEJ Z:

CENA
NETTO PLN

STAWKA VAT

CENA
BRUTTO

PLN

 1.  

Wyznaczeniem miejsca i uzgodnieniem warunków pochówku, wykopaniem grobu wraz z jego zakopaniem oraz uporządkowaniem po pogrzebie:

 

 

 

  1.  

dla jednej trumny osoby powyżej 6 roku życia

1.440,00

8

1.555,20

  1.  

dla jednej urny

790,00

8

  853,20

 1.  

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z cmentarza, pobieranej przy każdym pochówku, udostępnieniu miejsca grzebalnego lub przedłużeniu prawa do dysponowania grobem

500,00

8

540,00

 1.  

Poborem wody do podlewania roślin oraz innych celów gospodarczych na cmentarzu, obieranej przy każdym pochówku, udostępnieniu miejsca grzebalnego lub przedłużeniu prawa do dysponowania grobem

250,00

8

270,00

 1.  

Rozbiórką, wywozem i utylizacją w związku
z koniecznością przygotowania grobu do ponownego pochówku:

 

 

 

4.1

pomnika pojedynczego

500,00

8

540,00

4.2

pomnika podwójnego

700,00

8

756,00

4.3

grobowca

1500,00

8

  1620,00

 1.  

Rozbiórką, wywozem i utylizacją w związku z pracami innymi niż przygotowanie grobu do pochówku:

 

 

 

5.1

pomnika pojedynczego

500,00

23

615,00

5.2

pomnika podwójnego

700,00

23

861,00

5.3

grobowca

1500,00

23

  1845,00

 1.  

Poziomowaniem pomnika:

 

 

 

6.1

pojedynczego

od 300,00

23

od 369,00

6.2

podwójnego

od 400,00

23

od 492,00

 1.  

Przeprowadzeniem czynności administracyjnych związanych z ekshumacją i nadzorowaniem tych prac

od 600,00

8

648,00

 1.  

Wykonywaniem niewymienionych w cenniku czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza / za 1 roboczogodzinę

100,00

8 lub 23

108,00
lub
123,00

 1.  

Wykonywaniem niewymienionych w cenniku czynności związanych z realizacją prac fizycznych na cmentarzu/ za 1 roboczogodzinę

100,00

8 lub 23

108,00
lub
123,00

 

W przypadku wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, stawka opłat za świadczenie usług wzrasta o 50%.

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
11 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
11 sty 2023, godz. 16:25

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
11 sty 2023, godz. 16:37