Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

2019.11.22 Kapitał zakładowy i struktura własności - 24.214.100,00 zł. Udziały 242.141 własności Gminy Miejskiej Hel (o wartości nominalnej po 100,00,- zł /sto złotych/ każdy)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.214.100,00 zł

Wszystkie udziały w ilości 242.141  w kapitale zakładowym spółki  o łącznej wartości 24.214.100,00 - zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy 100 złotych/ - w kapitale zakładowym spółki zostały pokryte przez wniesienie przez Gminę Miasta Hel przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego – zakładu budżetowego pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta Helu o wartości 24.214.172,26,- zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 26/100/ określonej na podstawie bilansu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, w skład którego wchodzą: składniki majątkowe zgodnie z zestawieniem przedmiotów majątkowych przedsiębiorstwa stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego oraz nieruchomości:


Wyciąg z: 
- Aktu założycielskiego EKOHEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Akt notarialny podpisany w Pucku, dnia 22.11.2019 r.
- Repetytorium A nr 7731/2019

KAPITAŁ

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.214.100,00 - zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy 100 złotych/ i dzieli się na 242.141 /dwieście czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści jeden/ udziałów o wartości nominalnej po 100,00,- zł /sto złotych/ każdy.

2. Wszystkie udziały w ilości 242.141  w kapitale zakładowym spółki  o łącznej wartości 24.214.100,00 - zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy 100 złotych/ - w kapitale zakładowym spółki zostają pokryte przez wniesienie przez Gminę Miasta Hel przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego – zakładu budżetowego pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta Helu o wartości 24.214.172,26,- zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 26/100/ określonej na podstawie bilansu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, w skład którego wchodzą: składniki majątkowe zgodnie z zestawieniem przedmiotów majątkowych przedsiębiorstwa stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego oraz nieruchomości:

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 32/9, obręb Hel 0001 km.3, zapisana w KW nr GD2W/00050235/5, przy ul. Gen. Sikorskiego w Helu o wartości 1.565.400,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 32/48 obręb Hel 0001 km.3, zapisana w KW nr GD2W/00050235/5, przy ul. Gen. Sikorskiego w Helu o wartości 32.100,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 32/43 obręb Hel 0001 km.3, zapisana w KW nr GD2W/00050235/5, przy ul. Gen.Sikorskiego w Helu o wartości 24.900,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 48/24 obręb Hel 0001 km.4, zapisana w KW nr GD2W/00050235/5, przy ul. Gen.Sikorskiego w Helu o wartości 9.300,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 42/6, 48/33 obręb Hel 0001 km.4, zapisana w KW nr GD2W/00033118/4 i GD2W/00035498/5, przy ul. Dworcowej w Helu o wartości 67.400,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 48/9, 48/64 obręb Hel 0001 km.4, zapisane w KW nr GD2W/00062825/5 oraz GD2W/00035498/5, przy ul. Dworcowej w Helu o wartości 183.200,00 zł,

- nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 44/17 obręb Hel 0001 km.4, zapisana w KW nr GD2W/00043340/2, przy ul. Bocznej w Helu o wartości 34.700,00 zł.

3. Nadwyżkę wartości przedsiębiorstwa nad obejmowanymi udziałami w kwocie 72,26 zł /siedemdziesiąt dwa złote 26/100/ Gmina Miasta Hel wnosi na kapitał zapasowy.

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.

5. Gmina Hel przenosi na Spółkę cały majątek przekształconego zakładu budżetowego w który został on wyposażony na podstawie dotychczasowych uchwał Rady Miasta Helu i który nabył w okresie swojego funkcjonowania i będące w jej dyspozycji na dzień zawarcia niniejszego aktu, a Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego i przejmuje wszystkie uprawnienia i zobowiązania w tym wynikające z decyzji administracyjnych związanych z działalnością przekształconego zakładu budżetowego.

 

§9.

  1. Udziały są równe i niepodzielne.
  2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§10

  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 100.000.000,- (….) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
  3. Nowe udziały związane z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być objęte przez dotychczasowych Wspólników i pokryte wpłatami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportem rzeczowym).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 14-02-2022 15:22:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Weber, Notariusz 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 14-02-2022 15:39:03