Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Opłaty w okresie od 01.01.2022 do nadal - Wysokość opłat za czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza

UCHWAŁA NR 03/12/2021
ZARZĄDU SPÓŁKI EKOHEL SP. Z O.O.

z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

Na podstawie art. 201 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320. z 2021 r. poz. 2052) oraz §20 aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A  nr 7731/2019 z dnia 22.11.2019 r.,

Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania „Cennik opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Traci moc Uchwała nr 03/13/2020 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zarządzającemu.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

prezes zarządu
/-/
Marek R. Dykta

 


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/12/2021 Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.

Cennik opłat za czynności związane z funkcjonowaniem
Cmentarza Komunalnego w Helu

Lp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY
ZWIĄZANEJ Z:

CENA
NETTO PLN

STAWKA VAT

CENA
BRUTTO

PLN

 1.  

Wyznaczeniem miejsca i uzgodnieniem warunków pochówku, wykopaniem grobu wraz z jego zakopaniem oraz uporządkowaniem po pogrzebie:

 

 

 

 1.  

dla jednej trumny osoby powyżej 6 roku życia

1.200,00

8

1.296,00

 1.  

dla jednej urny

660,00

8

712,80

 1.  

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z cmentarza, pobieranej przy każdym pochówku, udostępnieniu miejsca grzebalnego lub przedłużeniu prawa do dysponowania grobem

440,00

8

475,20

 1.  

Poborem wody do podlewania roślin oraz innych celów gospodarczych na cmentarzu, obieranej przy każdym pochówku, udostępnieniu miejsca grzebalnego lub przedłużeniu prawa do dysponowania grobem

220,00

8

237,60

 1.  

Rozbiórką, wywozem i utylizacją w związku
z koniecznością przygotowania grobu do ponownego pochówku:

 

 

 

4.1

pomnika pojedynczego

350,00

8

378,00

4.2

pomnika podwójnego

570,00

8

615,50

4.3

grobowca

1.000,00

8

1080,00

 1.  

Rozbiórką, wywozem i utylizacją w związku z pracami innymi niż przygotowanie grobu do pochówku:

 

 

 

5.1

pomnika pojedynczego

350,00

23

430,50

5.2

pomnika podwójnego

570,00

23

701,10

5.3

grobowca

1.000,00

23

1.230,00

 1.  

Poziomowaniem pomnika:

 

 

 

6.1

pojedynczego

od 120,00

23

od 147,60

6.2

podwójnego

od 170,00

23

od 209,10

 1.  

Przeprowadzeniem czynności administracyjnych związanych z ekshumacją i nadzorowaniem tych prac

od 550,00

8

od 594,00

 1.  

Wykonywaniem niewymienionych w cenniku czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza / za 1 roboczogodzinę

60,00

8 lub 23

64,80
lub
73,80

 1.  

Wykonywaniem niewymienionych w cenniku czynności związanych z realizacją prac fizycznych na cmentarzu/ za 1 roboczogodzinę

60,00

8 lub 23

64,80
lub
73,80

W przypadku wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, stawka opłaty za świadczenie usług wzrasta o 50%.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 29-08-2022 14:08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 31-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 28-09-2022 12:08:41