Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Helu.


Wyciąg z: 
- Aktu założycielskiego EKOHEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Akt notarialny podpisany w Pucku, dnia 22.11.2019 r.
- Repetytorium A nr 7731/2019

§14.

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.

§15.

  1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Helu.
  2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne,
  3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
  4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
  5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  6. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwy dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§16.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw określonych przepisami prawa należy w szczególności:

1) Ustalenie składu liczbowego Zarządu i Rady Nadzorczej,

2) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

3) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki,

4) Uchwalanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

5) Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przekracza kwotę 300.000,- (trzysta tysięcy) złotych,

6) Wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, niezależnie od ich wysokości,

7) Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

8) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej,

9) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę urnowy o udziale w zyskach lub przychodach w  ramach jakiegokolwiek podmiotu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-02-2020 07:49:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Weber, Notariusz 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-02-2020 08:57:31