Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Marek Ryszard Dykta

Prezes Zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Marek Ryszard Dykta

Data urodzenia: 10 kwietnia 1970 r.
Żona: Ewa prowadzi działalność gospodarczą
Dzieci: syn Mikołaj

Wykształcenie: wyższe - magisterskie

- studium podyplomowe o kierunku rachunkowość w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni
- studia podyplomowe o kierunku zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni
- studia licencjackie o kierunku zarządzanie i marketingw Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni
- Szkoła Chorążych Wojsk Inżynieryjnych w Brzegu - technik wojsk inzynieryjnych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Słupsku - elektromonter taboru szynowego

Doświadczenie zawodowe:
- od 01.01.2007 do 31.10.2019 sekretarz miasta Helu
- od 1991 do 2006 żołnierz zawodowy o specjalności saper oraz dowódca plutonu, dowódca kompanii logistycznej, dowódca kompanii saperów, komendant ochrony, komendant wojskowej straży pożarnej,
- prowadził działalność gospodarczą od 1998 roku do 31.12.2006 roku.

Członkostwo w partii: bezpartyjny

Działalność społeczna:
-
od 12.12.2013 do 16.09.2020 skarbnik Stowarzyszenia Turystycznego "Kaszuby Północne"
- od 10.02.2016 prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu
- od 20.02.2020 członek Rady Programowej "Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"

Uprawnienia:
- licencja Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
- ratownik wodny
- patent żeglarza jachtowego
- płetwonurek

Zainteresowania: 
- bieganie długodystansowe
- piłka siatkowa
- tenis ziemny
- taniec towarzyski

Oświadczenia majątkowe: Oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu - http://bip.ekohel.pl/dokumenty/menu/16

 


Kompetencje Zarządu Spółki

Wyciąg z: 
- Aktu założycielskiego EKOHEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Akt notarialny podpisany w Pucku, dnia 22.11.2019 r.
- Repetytorium A nr 7731/2019

§19.

1.    Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki.
2.    Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są: w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 
3.    Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego jednoosobowego Zarzdu, który powołuje Zgromadzenie Wspólmików.
4.    Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. 
5.    Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zawierającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§20.

1.    Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.    
2.    Tryb działania Zarządu Spółki wieloosobowego określa regulamin Zarządu, przygotowany przez Zarząd Spółki, a uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. 

§21.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

§30.

1.    Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników.
2.    Stosownie do § 19 ust. 3 aktu założycielskiego powołuje się jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie - Marka Ryszarda Dykta - Prezesa Zarządu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-02-2020 08:42:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 09-10-2020 10:57:45