Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

DANE METRYKOWE

Status: OBOWIĄZUJĄCY  
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/597232/Uchwa%C5%82a-XIII_109_19
Numer aktu: XIII/109/19
Data aktu:1 8-12-2019
Data wejścia w życie: 01-02-2020
Obowiązuje od: 01-02-2020
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2020.248


UCHWAŁA NR XIII/109/19

RADY MIASTA HELU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 100,00 zł/m3 netto + podatek VAT.

§ 2. 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
za każdy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów 35,50 zł,

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów 70,90 zł,

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów 248,70 zł;

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika:

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów 71,00 zł,

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów 141,80 zł,

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów 497,40 zł.

§ 3. 

Uchyla się uchwałę nr XXXVI/229/14 Rady Miasta Helu z 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.02.2020 r.

  

Przewodniczący rady

Marek Chroń

 

Id: 46ECE778-CE2E-48C7-AFAA-A593B0C159D0. Podpisany 


Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-2119203086
Imię: MAREK ANDRZEJ
Nazwisko: CHROŃ
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 18 grudnia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

 

DANE METRYKOWE

Status: OBOWIĄZUJĄCY  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/597232/Uchwa%C5%82a-XIII_109_19

Numer aktu: XIII/109/19

Data aktu:1 8-12-2019

Data wejścia w życie: 01-02-2020

Obowiązuje od:01-02-2020

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2020.248

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UCHWAŁA NR XIII 109 19 RM Helu z 18.12.2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych nieczystości płynne.pdf (PDF, 192.69Kb) 2020-02-27 08:52:05 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 27-02-2020 08:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 18-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 27-02-2020 08:57:55