Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Kompetencje Zarządu Spółki

Kompetencje Zarządu Spółki

Wyciąg z: 
- Aktu założycielskiego EKOHEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Akt notarialny podpisany w Pucku, dnia 22.11.2019 r.
- Repetytorium A nr 7731/2019

§19.

1.    Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki.
2.    Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są: w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 
3.    Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego jednoosobowego Zarzdu, który powołuje Zgromadzenie Wspólmików.
4.    Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. 
5.    Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zawierającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§20.

1.    Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.    
2.    Tryb działania Zarządu Spółki wieloosobowego określa regulamin Zarządu, przygotowany przez Zarząd Spółki, a uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. 
 

§21.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

 

§30.

1.    Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników.
2.    Stosownie do § 19 ust. 3 aktu założycielskiego powołuje się jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie - Marka Ryszarda Dykta - Prezesa Zarządu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-02-2020 16:43:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Weber, Notariusz 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 09-10-2020 10:59:49