Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

2021.05.23 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu w 2020 r.

EKOHEL sp. z o.o.

Hel, 23.05.2021 r.

 

SPRAWOZDANIE Z ADMINISTROWANIA
CMENTARZEM KOMUNALNYM W HELU W 2020 ROKU

 

Cmentarz jako miejsce szczególne, związane z oddawaniem czci Zmarłym, winno zostać otoczone szczególną troską osób odwiedzających groby swoich bliskich jak również wykonujących prace na jego terenie. Przestrzeganie niniejszego regulaminu zapewni właściwe funkcjonowanie Cmentarza i szacunek dla Zmarłych.

 

Zarządcą Cmentarza jest Burmistrz Helu.

Administratorem Cmentarza jest spółka gminna EKOHEL Sp. z o.o.

 

 

 

 

 1. Pochówki

W 2020 roku na Cmentarzu dokonano łącznie 43 pochówków zwłok ludzkich, w tym:

 1. 13 pochówków w urnach;
 2. 30 pochówków tradycyjnych w trumnach.

 

 1. Wykaz osób pochowanych

Prowadzenie internetowej ewidencji osób pochowanych na Cmentarzu w systemie GROBONET PRO umożliwiającym odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie Cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie zapalenia znicza na grobie bliskich, złożenie zamówienia na sprzątanie grobu i opłacenie miejsca na Cmentarzu.

 

https://hel.grobonet.com/grobonet/start.php

 

 

 1. Infrastruktura cmentarn
 1. Sieć wodociągową, która obejmuje 100 mb wodociągu oraz 2 punkty czerpalne.
 2. Ciągi komunikacyjne o powierzchni 896 m².
 3. Ogrodzenie:
 1. od strony północnej i południowej – przęsła prostokątne wykonane z kątowników stalowych, wypełnione siatką drucianą, malowane farbą olejną w kolorze zielonym,
  o wysokości 1,50 m, przyspawane do wbetonowanych w grunt słupków stalowych
  –  o długości 200 mb;
 2. od strony wschodniej – siatka druciana przymocowana do wbetonowanych w grunt słupków okrągłych stalowych o wysokości 1,50 m – o łącznej długości wynoszącej 98 mb;
 3. od strony zachodniej (frontowej) – przęsła rombowe wykonane z kątowników stalowych, wypełnione wspawanymi w ramy prętami, malowane farbą olejną w kolorze czarnym, o wysokości 1,60 m, wspawane w betonowe słupy w kolorze szarym, z dwiema furtami oraz jedną bramą dwuskrzydłową – o łącznej długości 100 mb.
 1. Kaplica cmentarna, murowana, obłożona klinkietem, o powierzchni użytkowej 10 m².
 2. Mogiła zbiorowa Obrońców Helu o powierzchni 350 m, wybudowana w 1946 roku, odrestaurowana w 2005 r. (środkowa część mogiły) oraz w 2007 r. (pozostałe części), wykonana z płyt marmurowych, z tablicą pamiątkową.
 3. Maszt na flagę Polski z rury stalowej, malowany farbą olejną w kolorze białym,
  o wysokości 6,00 metrów.
 4. Krzyż cmentarny ze stali z elementami drewnianymi, malowany farbą olejną w kolorze czarnym.
 5. Kamień pamięci osób zaginionych na morzu, z tabliczkami upamiętniającymi osoby zaginione na morzu.
 6. Dwie tablice pamiątkowe umieszczone na ogrodzeniu frontowym (pierwsza dotyczy mogiły zbiorowej Obrońców Helu, druga dotyczy pochówku Powstańca Warszawskiego, śp. Wacława Czyszek).
 7. Miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych.
 8. Stojak na znicze do ponownego użytku (ustawiony jesienią 2020 r.).
 9. Stojak z narzędziami ogrodniczymi (ustawiony wiosną 2021 r.).
 10. Dwie tablice informacyjne oraz dwie gabloty.
 11. Dwa znaki informujące o miejscu pamięci narodowej zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej.
 12. 4 ławki parkowe.

 

 1. Zmiany w sposobie zarządzania i administrowania Cmentarzem w 2020 r
 1. Uchwała nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu.
 2. Uchwała nr 03/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2020 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.
 3. Zarządzenie nr 59/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu.
 4. Uchwała nr 05/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu.
 5. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej spółki EKOHEL Sp. z o.o. informacji dla dysponentów grobów ziemnych o konieczności wnoszenia opłat cmentarnych.
 6. Udział w szkoleniach (stacjonarnych i webinariach) dotyczących zarządzania i administrowania Cmentarzem.
 7. Konsultowanie zapisów poszczególnych dokumentów regulujących zarządzanie
  i administrowanie Cmentarzem z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
 8. Wstąpienie administratora Cmentarza do Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
 9. Opracowywanie i konsultowanie procedur dotyczących obsługi dysponentów grobów - określenie czynności wykonywanych przed pochówkiem i w momencie przedłużania prawa do dysponowania grobem, przekazywania informacji dotyczących cen i procedur.

 

 1. Czynności zrealizowane w 2020 roku na obecnie użytkowanej części Cmentarza
 1. Instalacja regału do przechowywania zniczy przeznaczonych do ponownego wykorzystania.
 2. Aktualizacja pomiarów geodezyjnych (w trakcie realizacji).
 3. Wszczęcie procedury aktualizacji dokumentacji projektowej i wymaganych prawem pozwoleń dotyczących budowy kolumbarium, przekazanie dokumentacji do Urzędu Miasta Helu.
 4. Przycinanie gałęzi drzew.
 5. Wycinka drzew zrealizowana przez Gminę Miejską Hel.
 6. Usuwanie skutków nawałnicy – cięcie i wywóz powalonych drzew, zabezpieczenie zniszczonych nagrobków.
 7. Wycinka krzewów, których korzenie w sposób znaczący uszkadzały nawierzchnię alei oraz bocznych ciągów komunikacyjnych.
 8. Spawanie (wzmocnienie) przęseł ogrodzeniowych – zabezpieczenie terenu przed wejściem dzikich zwierząt.
 9. Konserwacja ogrodzenia frontowego wraz z naprawą furt wejściowych.
 10. Mechaniczne i ręczne zamiatanie alei oraz chodników.
 11. Odśnieżanie i posypywanie piaskiem alei oraz chodników.
 12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 13. Zbieranie odpadów leżących luzem na terenie Cmentarza.
 14. Koszenie i zagrabianie traw.
 15. Przycinanie żywopłotów i drzewek.
 16. Czyszczenie i konserwacja gablot informacyjnych.
 17. Pielenie, podlewanie i przycinanie roślinności niskopiennej.
 18. Obsadzenie kwiatami mogiły zbiorowej Obrońców Helu.
 19. Niwelacja różnic w wysokości gruntu w sektorze B3.

 

 1. Czynności zrealizowane w 2020 roku na nowej części Cmentarza
 1. Wycinka wszystkich drzew i krzewów.
 2. Częściowy wywóz odpadów zalegających na odkrytej warstwie gruntu po wycince drzew.
 3. Usunięcie po ściętych drzewach pni wraz z systemami korzeniowymi (karpowanie).
 4. Wstępne równanie terenu.

 

 1. Czynności planowane w latach kolejnych na obecnie użytkowanej części Cmentarza
 1. Przygotowywanie miejsc pod nowe pochówki (przywóz ziemi i niwelacja terenu).
 2. Publikacja wykazu grobów nieopłaconych.
 3. Instalacja stojaka z narzędziami ogrodniczymi.
 4. Budowa nowego miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych (wiata śmietnikowa
  oraz duże kontenery na odpady biodegradowalne) wraz z pomieszczeniem magazynowym (wyrównanie gruntu, wykonanie placu z kostki betonowej, budowa wiaty).
 5. Rozbiórka dotychczas użytkowanej wiaty śmietnikowej
 6. Budowa kolumbarium.
 7. Konserwacja ogrodzenia frontowego.
 8. Wymiana masztu na flagę Polski wraz z oświetleniem.
 9. Budowa placu z kostki betonowej, który zostanie zaadoptowany na miejsca postojowe dla rowerów oraz pojazdów służb komunalnych, zakładów pogrzebowych  i kamieniarskich.
 10. Wymiana nawierzchni łącznika pomiędzy alejami głównymi (przy mogile zbiorowej Obrońców Helu).
 11. Przebudowa i rozbudowa sieci wodnej – wyznaczenie nowych punktów czerpalnych.
 12. Wykonanie sieci elektrycznej.
 13. Remont kaplicy cmentarnej.
 14. Wymiana ogrodzenia od strony Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz garaży.
 15. Konserwacja ogrodzenia i słupów ogrodzeniowych od strony drogi wojewódzkiej.
 16. Wykonanie sieci monitoringu wizyjnego, którym objęte zostaną wejścia na Cmentarz, miejsca postojowe oraz miejsce składowania odpadów komunalnych.
 17. Wymiana nawierzchni głównej alei – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
 18. Wykonanie nowej nawierzchni przy wejściu na Cmentarz (furta przy bramie).
 19. Wymiana ogrodzenia wraz z niwelacją różnic w wysokości gruntu (odcinek ogrodzenia wzdłuż garaży).
 20. Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu osób odwiedzających Cmentarz.
 21. Niwelacja skarpy w sektorze B2.
 22. Zakup nowych blatów wykorzystywanych w trakcie kopania grobów ziemnych.

 

 1. Czynności planowane w latach kolejnych na nowej części Cmentarza
 1. Przekopanie terenu i wybranie odpadów zalegających w ziemi do głębokości 2,5 m
  wraz z utylizacją odpadów.
 2. Niwelacja różnic w wysokości terenu.
 3. Utylizacja karpów.
 4. Wykonanie ogrodzenia.
 5. Budowa sieci wodnej wraz z punktami czerpalnymi.
 6. Budowa sieci oświetleniowej, elektrycznej i monitoringu.
 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę infrastruktury.
 8. Wykonanie prac budowlanych zgodnych z pozwoleniem na budowę w zakresie dróg wewnętrznych, chodników, zagospodarowania terenu wraz z połączeniem chodnikami
  z obecną częścią Cmentarza.
 9. Rozbiórka ogrodzenia pomiędzy dotychczas użytkowaną, a nową częścią Cmentarza.
 10. Remont ogrodzenia od strony ul. Dworcowej.
 11. Budowa kolumbarium.

 

 1. Koszt administrowania Cmentarzem w 2020 r.
 1. Koszty:                 124.275,83 zł
 2. Przychody:              64.503,11 zł
 3. Różnica:                 - 59.772,72 zł (strata)

 

 

Prezes zarządu

EKOHEL sp. z o.o.

/-/ Marek Dykta

 

 

Wykaz załączników:

 1. Uchwała nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu;
 2. Uchwała nr 03/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu;
 3. Zarządzenie nr 59/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu;
 4. Uchwała nr 05/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu;
 5. Załącznik do wniosku budżetowego na lata 2021 oraz lata 2022 i 2023.
 6. Plan Cmentarza Komunalnego w Helu.

EKOHEL sp. z o.o.

EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A
nr 7731/2019, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 025244/19/487 prowadzonej przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ. Wysokość kapitału zakładowego 25 014 100,00 zł

84-150 Hel

 

ul. Kuracyjna 3

 

tel. 58 690 40 30

bok@ekohel.pl

 

www.bip.ekohel.pl

 

www.ekohel.pl

     

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2021.05.20 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu - 2020 r..pdf (PDF, 484.24Kb) 2021-05-23 08:46:33 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-05-2021 08:46:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-05-2021 08:46:33