Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel

Podstawa prawna

Dane metrykowe: 
Organ wydający: Rada Miasta Helu
Uhcwała w sprawie: „wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel”
Data aktu: 2020-12-30 Numer aktu: XXI/170/20
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 22-02-2021
Miejsce publikacji: Baza Aktów Własnych Urzędu Miasta Helu
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/720683/Uchwa%C5%82a-XXIV_190_21
Miejsce publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2021.520

 

UCHWAŁA NR XXI/170/20

RADY MIASTA HELU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 310, 284, 695, 875, 782, 1378 z zm.),

Rada Miasta Helu uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Wyznacza się aglomerację Gminy Miejskiej Hel, obsługiwaną przez oczyszczalnię ścieków w Helu,
o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 10 384 obejmującą teren Gminy Miejskiej Hel.

§ 2. 

Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr 843/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Hel
i wyznaczeniu aglomeracji Gminy Miejskiej Hel, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014, poz. 1593) która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późń. zm.).

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/20

Rady Miasta Helu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/20

Rady Miasta Helu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Rady Miasta Helu nr XXI 170 20 z 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel .pdf (PDF, 1.35Mb) 2021-05-30 19:04:44 180 razy
2 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXI 170 20 z 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel .pdf (PDF, 1,020.32Kb) 2021-05-30 19:04:44 195 razy
3 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXI 170 20 z 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel .pdf (PDF, 499.12Kb) 2021-05-30 19:04:44 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 30-05-2021 19:01:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 30-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 30-05-2021 19:10:59