Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Cena za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe od 27.04.2022 r. do 26.04.2025 r.
2 2022.02.03 Kapitał zakładowy i struktura własności - 25.264.100,00 zł. Udziały 252.641 własności Gminy Miejskiej Hel (o wartości nominalnej po 100,00,- zł /sto złotych/ każdy)
3 2021.07.21 Kapitał zakładowy i struktura własności - 25.014.100,00 zł. Udziały 250.141 własności Gminy Miejskiej Hel (o wartości nominalnej po 100,00,- zł /sto złotych/ każdy)
4 2019.11.22 Kapitał zakładowy i struktura własności - 24.214.100,00 zł. Udziały 242.141 własności Gminy Miejskiej Hel (o wartości nominalnej po 100,00,- zł /sto złotych/ każdy)
5 2022.02.14 Sprawozdanie z działalności Spółki EKOHEL sp. z o.o. w roku 2021 - dla Rady Miasta Helu
6 2022.01.28 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Helu za 2021 rok
7 Uchwala Rady Miasta Helu nr XXXI/253/21 z 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 - 2026
8 Nr w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR - 078930596
9 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez zakład budżetowy działający pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu - zarządzenie 11/0050/2020 z 31.03.2020 r.
10 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Sikorskiego w Helu.