Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023.05.22 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu w 2022 r.

Hel, 22 maja 2023 r.
 

WYCIĄG

ZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EKOHEL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2022

 

  1. ADMINISTROWANIE CMENTARZEM KOMUNALNYM W HELU.

W roku 2022, Spółka realizowała zadania związane z administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Helu na podstawie umowy nr EKO/06/2022 z dnia 31 grudnia 2021 roku. Umowa ta w sposób szczegółowy i wyczerpujący określa zakres obowiązków, czynności
i odpowiedzialności Spółki w związku z wykonywaniem zadań dotyczących obsługi interesantów, prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób pochowanych oraz utrzymania porządku i czystości
na terenie cmentarza.

 

W roku sprawozdawczym na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu dokonano 43 pochówki zwłok ludzkich, w tym  23 tradycyjnych i 20 urnowych. Przeprowadzono również na wniosek rodzin 4 ekshumacje zwłok z przeniesieniem szczątków na inne cmentarze na terenie kraju.

 

Spółka, poza obowiązkami wynikającymi z zawartą z Gminą Miejską Hel umową, świadczy usługi obejmujące, m.in. przygotowanie miejsca pochówku (wykopanie i zakopanie grobu ziemnego), likwidacje pomników nagrobnych. poziomowanie pomników, układanie chodniczków wokół grobów, przycinanie roślin przy grobach.

 

W październiku 2022 roku dokonano przebudowy sieci wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu. W tym celu położono 150 mb nowych rur wodnych, ustawiono nowy postument do poboru wody. Przy okazji tych prac położono również nową instalację elektryczną oraz podłączenie sieci internetowej do mającego powstać systemu monitoringu cmentarza.

 

Przeprowadzono prace konserwacyjne kaplicy cmentarnej. Wykonano z kostki chodnikowej nowe dojście do krzyża i wyłożono plac wokół niego w celu swobodnego dojścia i możliwości postawienia zniczy przez odwiedzających.

 

Ustawiono przy alejach głównych 6 nowych ławek wolnostojących i odnowiono 4 już istniejące. Zakupiono i ustawiono stojak na rowery dla odwiedzających cmentarz. Ponadto, przy miejscu składowania odpadów komunalnych, ustawiono pojemniki na elektroodpady oraz zużyte baterie. Regularnie doposażamy w sprzęt stojak narzędziowy przeznaczony do użytku przez dysponentów grobów oraz osoby odwiedzające cmentarz (dokupiono taczki, wózki, miotły, grabie, szpadle, łopaty, wiaderka, małe narzędzia ogrodnicze ). Wykonano częściowo  wycinką krzewów pomiędzy ogrodzeniem cmentarza, a Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi Ujarzmione Piaski w Helu – są to działania przygotowawcze do wymiany ogrodzenia na nowe, biegnącego wzdłuż granic działki. Zakupiono i zamontowano ograniczniki parkingowe w celu ochrony drzewek rosnących wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

 

Wyłożono płytami chodnikowymi place pod tablice informacyjne. Oczyszczono i malowano tablice informacyjne. Zakupiono samochód marki NISSAN do przewozu pracowników, materiałów i sprzętu  do wykonywanych prac na cmentarzu.

 

Przez cały okres sprawozdawczy dokonywano aktualizacji wykazu grobów ziemnych mogących stanowić miejsca przeznaczone do ponownego pochówku zwłok. Następnie, przygotowane wykazy grobów nieopłaconych, były opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, na profilach społecznościowych Spółki, w siedzibie Spółki, oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu. Kolejnymi działaniami było umieszczenie tabliczek z informacją o konieczności dokonania opłat za zachowanie prawa
do dysponowania grobem przy każdym z grobów ujętych w wykazach.

 

Przeprowadzono protokolarne sprawdzenie pomników, które zostały zakwalifikowane jako stwarzające zagrożenie dla osób przebywających na cmentarzu, wysłano do dysponentów grobów informacje o konieczności wykonania stosownych zabezpieczeń.

 

Prowadzenie ewidencji osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Helu w systemie GROBONET PRO.

Adres witryny internetowej systemu: https://hel.grobonet.com/grobonet/start.php

 

Poza funkcjami umożliwiającymi odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza, dodano funkcje umożliwiające dokonywanie internetowych opłat za zachowanie prawa do dysponowania grobem, elektroniczną rejestrację dysponentów i opiekunów grobów,  zlecenie opieki nad grobem. Ponadto, do danych podstawowych dotyczących danego grobu (dane osób pochowanych, lokalizacja grobu na cmentarzu), dodano informację związaną z terminem upływu ważności opłaty za zachowanie prawa do dysponowania grobem. Funkcje te mają ułatwić załatwianie spraw formalnych przez dysponentów grobów bez konieczności  osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółki.

 

W roku sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na budowę kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu.

Prezes zarządu

EKOHEL sp. z o.o.

Marek R. Dykta


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2023.05.22 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu w 2022 r. (PDF, 810.58Kb) 2024-05-28 16:13:08 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
22 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
28 maj 2024, godz. 16:12

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
28 maj 2024, godz. 16:13