Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLII/316/22 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 2023-02-06 15:58:37
Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Hel 2021-05-30 19:01:28
Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel" 2021-05-30 18:44:57
Odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe (okna, drzwi, panele podłogowe, itp.) - zasady oddawania - ograniczenie ilości oddawanych odpadów do 200 kg/gospodarstwo domowe/rocznie 2021-03-02 08:58:55
Procedura wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu - Uchwała Nr 05/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL sp. z o.o. z dnia 31.12.2020 r. 2021-02-24 11:44:14
Uchwały Rady Miasta Helu Nr XI/90/19 z 30.10.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2021 2021-02-18 14:06:42
Cennik opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych 2021-01-02 22:56:08
Regulamin Cmentarza 2021-01-02 21:39:00
UCHWAŁA NR XIV/119/20 RADY MIASTA HELU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Hel 2020-04-06 17:29:11
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIASTA HELU z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Hel 2020-04-06 17:25:55
UCHWAŁA NR VIII/65/19 RADY MIASTA HELU z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 2020-04-06 17:15:49
UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIASTA HELU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Hel 2020-04-06 17:12:03
UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIASTA HELU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru planowanego przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta Helu w celu utworzenia spółki prawa handlowego 2020-04-06 17:02:08