Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opłaty za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń

Podstawa prawna

Dane metrykowe: 
Organ wydający: Burmistrz Helu
Zarządzenie w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu
Data aktu: 30-12-2020 Numer aktu: 59/0050/2020
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 10-02-2021
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2021.283
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2021/283/

 

ZARZĄDZENIE NR 59/0050/2020
BURMISTRZA HELU

z dnia 30.12.2020 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 2020),

Burmistrz Helu zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się następujące rodzaje opłat i ich wysokość za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Helu:

 

1)

przekazanie prawa do dysponowania grobem

- 100,00 zł

2)

wydanie zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych lub remontowych związanych z postawieniem nagrobka

- 250,00 zł

3)

wydanie zezwolenia na korzystanie z gruntu w celu wykonania chodniczka (podestu przy nagrobku) na okres 20 lat

- 100,00 zł

4)

wydanie zezwolenia na korzystanie z gruntu w celu postawienia ławeczki, skrzyni narzędziowej lub lampionów

- 100,00 zł

5)

wydaniem zezwolenia na korzystanie z gruntu w celu obsadzenia grobu roślinnością niskopienną

- 100,00 zł

 

  1. Opłaty, o których mowa w ust. 1, powiększa się o aktualnie obowiązujące stawki podatku od towaru i usług.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotowi gospodarczemu, z którym Gmina Miejska Hel zawarła umowę w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Burmistrz Helu

Mirosław Wądołowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu

Data wytworzenia:
30 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
28 sty 2021, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
23 maj 2021, godz. 08:43