Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJA NA SESJĘ RADY MIASTA HELU w zakresie braku przydatności wody do spożycia w okresie 13.09.2023 r. do 16.10.2023 r.

Hel, 24.10.2023 r.

INFORMACJA NA SESJĘ  RADY MIASTA HELU

w zakresie braku przydatności wody do spożycia

w okresie 13.09.2023 r. do 16.10.2023 r.

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny określa przydatność wody do spożycia przez ludzi.
  Każdego roku ustalany jest harmonogram poboru próbek wody celem określenia jakości sanitarnej wody. Wszystkie informacje na temat jakości wody publikujemy na bip.ekohel.pl w zakładce ocena jakości wody przydatnej do spożycia.
   
 2. 13 września 2023 r. przedstawiciele PPIS w Pucku pobrali próbki wody z ul. Szkolnej 1. Badania wykazały obecność bakterii coli w wysokości 35 jednostek tworzących kolonię (jtk).
  Po opublikowaniu komunikatu przez PPIS w Pucku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie kierownictwa celem opracowania strategii działania. Podjęto decyzję o przyjęciu prac naprawczych:
  1) przeprowadzono konsultację telefoniczną z pracownikiem PPIS w Pucku,
  2) przeprowadzono konsultację telefoniczną z zastępcą burmistrza Helu,
  3) podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac naprawczych, tj. płukania sieci wodociągowej w Helu poprzez zlewanie wody z użyciem hydrantów podziemnych i naziemnych zlokalizowanych
  4) na końcowych odcinkach sieci: ul. Bursztynowa, ul. Przybyszewskiego, ul. Kuracyjna, ul. Sosnowa, Port Morski w Helu,
  5)zakupiono podchloryn sodu.
   
 3. 18 września w poniedziałek otrzymaliśmy wyniki badań wody i tak:

- studnia nr 2 – 0jtk coli,

- studnia nr 3 – 4jtk,

- SUW – 0jtk,

- ul. Szkolna1 – 1jtk,

- Kuracyjna3 – 1jtk.
 

 1. Przeprowadziliśmy konsultacje z przedstawicielem PPIS w Pucku i podjęliśmy decyzję o dalszym płukaniu sieci wodociągowej. Z uwagi na znikome ilości bakterii grupy coli oraz brak obecności Escherichia coli i Enterokoków odstąpiono od stosowania podchlorynu sodu, a zalecono dalsze płukanie sieci.
   
 2. 20 września otrzymaliśmy decyzję z PPIS w Pucku nakazującą wprowadzenie działań naprawczych
  i warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi. Wymieniliśmy zawory czerpalne do poboru próbek wody w ilości 5 szt. Przeprowadzaliśmy płukanie sieci wodociągowej.
   
 3. Zleciliśmy kolejne pobory próbek wody, które zostały pobrane na SUW, ul. Szkolna 1, ul. Kuracyjna 3.  na 25 września przez COVER z Wejherowa. Wyniki otrzymaliśmy 28 września. Przeprowadziliśmy konsultację z przedstawicielem PPIS w Pucku, po czym rozpoczęliśmy stosowanie podchlorynu sodu oraz kontynuowaliśmy płukanie sieci.
   
 4. 29 września zakupiliśmy nowy środek do dezynfekcji sieci wodociągowej o nazwie SUPRA ACTIVA i zaczęliśmy stosować do dezynfekcji wody oraz urządzenie do pomiaru zawartości chloru w wodzie. Przez cały ten czas przeprowadzaliśmy płukanie sieci wodociągowej poprzez zlewanie wody z użyciem hydrantów podziemnych i naziemnych zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci: ul. Bursztynowa, ul. Przybyszewskiego, ul. Kuracyjna, ul. Sosnowa, Port Morski w Helu. Za pomocą specjalnego urządzenia PHOTOMETRU monitorowaliśmy stężenie chloru w wodzie wychodzącej na miasto oraz stężenie chloru na sieci w mieście.
   
 5. 2 października pracownik PPIS w Pucku pobrała próbki wody celem wykonania badań jakości wody.
   
 6. 4 i 5 października trwały rozmowy z firmą: KREVOX oraz UP WATER Sp z o.o. nad problemem występowania bakterii coli na stacji uzdatniania wody. Rozpoczęliśmy stosowanie nowego środka o nazwie SUPRA ACTIVA poprzez wlewanie do studni oraz podchlorynu sodu do zbiorników retencyjnych.
   
 7. 6 października zakupiliśmy kolejną dostawę środka SUPRA ACTIVA i podchlorynu sodu. Przez cały czas prowadziliśmy płukanie sieci wodociągowej i stosowaliśmy środki chemiczne do wody.
   
 8. 9 października (poniedziałek) firma UP WATER i dokonała przeglądu filtrów wody i układu napowietrzania. Przeprowadziliśmy chlorowanie każdego filtra. Zleciliśmy firmie COVER pobór próbek na dzień 11 października.
   
 9. 10 października przeprowadzaliśmy dalsze prace naprawcze systemu napowietrzania wody oraz układu dezynfekcji filtrów. W godzinach popołudniowych firma KREVOX wymieniła zawory na filtrach umożliwiających pobór próbek wody z filtrów. Przez cały ten okres prowadziliśmy płukanie i chlorowanie sieci i filtrów. Zalecano zamontowanie zaworów odcinających filtry co umożliwi pracę nad filtrem bez wyłączania pozostałych filtrów.
   
 10. 11 października pobrano kolejne próbki wody do badań pod kątem jakości sanitarnej przez COVER z Wejherowa
   
 11. WYNIKI OTRZYMALIŚMY POZYTYWNE i 16 października Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał KOMUNIKAT o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
   
 12. KOMUNIKATY I INFORMACJE O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA BYŁY WYWIESZANE  NA TABLICACH INFORMACYJNYCH W MIEŚCIE, PRZEKAZYWANE ZARZĄDCOM NIERUCHOMOŚCI ORAZ PUBLIKOWANE NA STRONACH SPÓŁKI I BIP, FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.

 

Prezes

Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.

/-/ Marek Dykta


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
24 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
07 lis 2023, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
07 lis 2023, godz. 11:10