Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024.02.28 Sprawozdanie ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych za 2023 r.

Hel, 28 lutego 2024 roku

 

WYCIĄG

ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOHEL SPÓŁKA Z O.O.
W ROKU 2023

 

 

 

XV. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ
Z ADMINISTROWANIEM LOKALAMI KOMUNALNYMI.

 

 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania dotyczące administrowania gminnymi lokalami komunalnymi zgodnie z umową numer EKO/4/2023 z dnia 30 grudnia 2022 roku, zawartą pomiędzy Spółką, a Gminą Miejską Hel. Nadrzędnym obowiązkiem Spółki było utrzymanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej poszczególnych lokali komunalnych oraz płynna i bezproblemowa obsługa interesantów.

 

Od stycznia do lipca 2023 roku, dokonano usunięcia awarii technicznych w budynku zlokalizowanym przy ul. Żeromskiego 12. Awarie te dotyczyły niedrożności wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany uszkodzonych baterii łazienkowych. Ponadto, w budynku tym przeprowadzono prace modernizacyjne poszycia dachowego, których realizacja była konieczna z uwagi na występujące po każdych opadach deszczu przecieki i zacieki pojawiające się wewnątrz lokali mieszkalnych.

 

W 2023 roku, przeprowadzono liczne prace remontowe i modernizacyjne w budynku zlokalizowanym przy ul. Helskiej 22. Prace te obejmowały swoim zakresem remont generalny po pożarze jednego z lokali wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, remont kolejnego lokalu wraz z wykonaniem przyłącza wody i odpływu kanalizacji, prace malarskie w trzech lokalach. Przeprowadzono remonty pomieszczeń wspólnych, tj. WC, prysznica, umywalni i kuchni. Przeprowadzono naprawy poszycia dachu wraz z naprawą orynnowania.

 

W pozostałych obiektach, w których znajdują się lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Hel, wykonano uszczelnienie dachu nieruchomości przy ul. Morskiej 5, zmodernizowano oświetlenie zewnętrze nieruchomości przy ul. Wiejskiej 70B oraz dokonano uszczelnienia dachu przy ul. Wiejskiej 79.

 

Komunalny zasób mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Hel z podziałem na kategorii i opłaty:

 

 

 

 

Kategoria lokalu

Wyposażenie

Ilość lokali

Powierzchnia m2

Stawka czynszowa

kwota bazowa

V

łazienka, WC, CO, CWU

5

178,90

100 % - 1,65 zł

IV

łazienka, WC

7

259,81

80 % - 1,32 zł

III

WC

6

158,68

70 % - 1,16 zł

II

WC poza lokalem, ale w budynku

11

202,14

55 % - 0,91 zł

I

WC poza budynkiem

-

-

50 % - 0,82 zł

Socjalny

łazienka, WC, CO, CWU

1

28,90

50 % - 0,82 zł

Tymczasowe

łazienka, WC w lokalu,

kuchnia poza lokalem, ale w budynku

2

30,52

bez opłat

Tymczasowe

łazienka, WC, kuchnia wspólna - poza lokalem, ale w budynku

8

75,70

bez opłat

Razem

40

934,65

 

 

Wykaz nieruchomości komunalnego zasobu mieszkaniowego:

 

Lp.

ADRES
NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA m2

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

1

Wiejska 80B

30,86

2

2

Wiejska 79

19,80

1

3

Wiejska 72

82,99

2

4

Wiejska 70A

20,37

1

5

Wiejska 70B

29,21

1

6

 Wiejska 66

43,77

1

7

 Wiejska 17

66,34

2

8

 Morska 5

29,23

1

9

 Leśna 2

42,32

1

10

 Sikorskiego 13b

68,98

2

11

 Wiejska 47

52,56

2

12

 Żeromskiego 12

342,00

14

13

 Helska 22

106,22

10

Razem

934,65

40

 

Przy prezesie zarządu Spółki funkcjonowała stała komisja do spraw mieszkaniowych
w składzie:

  1. sekretarz miasta Helu;
  2. kierownik MOPS-u;
  3. pracownik Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

W całym okresie sprawozdawczym, do sekretariatu Spółki składane były wnioski
o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu własnego Gminy Miejskiej Hel. Liczba osób oczekujących na mieszkania wynosi 15, a na zamianę 2. Liczba ta zmienia się ze względu na wymeldowania/zameldowania się z/na pobytu stałego wnioskodawców oraz na nie uzupełnianie wniosków mieszkaniowych zgodnie z pkt 10 §19, Rozdział VI, uchwały Nr XVII/128/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hel.

 

Prezes zarządu

EKOHEL sp. z o.o.

Marek Dykta


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024.02.28 Sprawozdanie ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych za 2023 r. (PDF, 1,002.34Kb) 2024-05-28 15:34:42 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
28 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
28 maj 2024, godz. 15:32

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
28 maj 2024, godz. 15:34